Mezi ně patří jak její profesionální úspěchy, tak i boje s osobními démony, jako byl její rozvod s Petrem Koukalem a dlouholetý zápas s poruchami příjmu potravy - anorexií a bulimií, se kterými se potýkala po mnoho let a které ji dovedly až k pocitu studu.

Soukalová, která nyní pociťuje uzdravení a osvobození od těchto poruch, sdílí, že se přestala zatěžovat problémy spojenými s jídlem a váhou, a žije plnohodnotnějším a jednodušším životem.

Přiznává, že její prioritou je nyní rodina a blaho její dcery, kterou má se svým partnerem Milošem Kadeřábkem.

Tato změna perspektivy jí umožňuje vnímat život z jiného úhlu a soustředit se na to, co je opravdu důležité - radost, lásku a plnění si svých snů bez zbytečného mrhání časem na negativa.

Soukalová se také vyjádřila k tomu, jak mateřství změnilo její vnímání času a priorit, a jak ji dcera inspirovala k většímu ocenění každého okamžiku života.

S důrazem na pozitivní životní postoj a odhodlání nevěnovat se negativním myšlenkám se Gabriela Soukalová stává inspirací nejen ve světě sportu, ale i v osobním životě.