Uspěchaný životní styl moderní společnosti není dokonalý. Komunita a běžná setkávání mizí z každodenního života.

Lidé tráví svůj volný čas před televizí, počítačem nebo mobilním telefonem. Málokteré rodiny pravidelně sedávají ke společnému jídlu.

Foto: snímek obrazovky Youtube-video

Přátelé si častěji povídají prostřednictvím sociálních sítí než že by se setkávali na kávě, drinku nebo vyrazili na jízdu na kole nebo na koncert.

Minulé generace rodičů a prarodičů byly v tomto ohledu mnohem lepší.

Foto: snímek obrazovky Youtube-video

Je s podivem, jak moc se v průběhu desetiletí změnilo chování a zvyky lidí.

Zatímco dnes už volnočasové aktivity neobejdou bez mobilu, počítače a televize, kdysi si to lidé užívali mnohem zábavněji.

Foto: snímek obrazovky Youtube-video

Setkávali se a povídali si, radili si, hráli hry, karty nebo šachy. Sousedi seděli na verandě a diskutovali o všem, co dosáhli nebo co je trápilo. Poskytovalo jim to pocit příslušnosti.

Děti neseděly samy s tabletem v ruce, ale jednoduše si hrály venku s přáteli, více se pohybovaly a hrály sporty.

To všechno je naučilo spolupracovat a podporovalo jejich týmové myšlení a pozitivní vnímání přírody.

Foto: snímek obrazovky Youtube-video

Populární zprávy teď

Agáta Hanychová a Jakub Prachař: Kompromis kvůli dceři

Rudolf Jelínek na prahu 90: Láska a péče v čase zkoušek

Jan Bendig reaguje na situaci kolem loňského ceremoniálu: Vyjádření plné omluv a odhodlání

Jakub Prachař vyvolává bouři mezi seniory: Nespokojenost s chováním v oblíbeném pořadu

Zobrazit více

Zatímco dnes někteří lidé neznají ani své druhé bratrance, v minulosti se velké rodiny řídily rodokmenem a setkávaly se s rozšířenou rodinou.

Spousta práce a zaneprázdněnost způsobují, že se členové rodiny doma v podstatě míjejí a vyčlení si jen málo společného času.

V dobách, které zažila generace prarodičů, rodiny spolu pracovaly a trávily volný čas spolu. Každý přispíval ke záležitostem domácnosti.

Dokonce i mladší děti měly své úkoly, což jim pomáhalo pochopit význam odpovědnosti.

Tradice téměř zmizely. Ačkoli jsou stále svátky, které lidé dodržují, hlavně si cení volna od práce.

Foto: snímek obrazovky Youtube-video

Před pár desítkami let však lidé nekladli důraz pouze na hlavní svátky. Slavili konec sklizně, narození dítěte, příchod jara a vinobraní.

Užívali si společnost přátel a sousedů. Pokud se s někým nemohli setkat osobně, psali si úhledné dopisy. Dnes korespondenci nahradilo klinknutí na e-mailovou schránku.

Dříve jsme psali: Agáta Hanychová prozradila, proč už nemluví o Rozárce ani Jaromíru Soukupovi: "Bylo mi i od nich jasně řečeno, že již nemám komentovat naprosto nic"

Připomínáme: Žena je naštvaná, protože sousedka žádá její tříletou dceru, aby byla "tichá" ve vlastním domě